Adatvédelemre vonatkozó Felhasználási Feltételek

A Knauf Adatvédelmi Irányelvei

A Knauf Kft. elkötelezett az adatok védelme mellett. Megértjük, hogy az Ön személyes adata fontos Önnek, így az Ön személyes adatai felhasználásának és megosztásának a védelme a legfontosabb a Knauf számára. Emiatt szeretnénk arről tájékoztatni, hogy miképp védjük meg a ránk bízott személyes adatait és hogyan juttathat el az információ a személyes adatokról hozzánk. Jelen Felhasználási Feltételek összhangban vannak az Európai Unió GDPR (2016/679. sz.) rendeletével (“GDPR”) és az érvényes magyar adatvédelmi jogszabályokkal. Elköteleztük magunkat az Ön személyes adatainak felelősségteljes kezelése mellett.

Az Info tv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, frissítve: 2018. szeptember 27.) rendelkezéseiből eredően az adatkezelő, a honlap fenntartója és üzemeltetője a Knauf Építőipari Kft.,Székhelye: 1124 Budapest, Lejtő u. 5. (adószám: 10409132-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-069701)

Ha a Knauf adatvédelmi és titoktartási irányelveivel kapcsolatban kérdése van, bármikor fordulhat hozzánk .

Központi telefonszám: +36 1 248-2430

Központi fax: +36 1 319-7301

Adatvédelmi tisztségviselő: Alf Martienssen

e-mail: [email protected]

 

Az oldalunkon megjelenített információk a szerzői jog védelme alá esnek (több információért lásd az Impresszumot)

A felhasználónak tudatában kell lennie, hogy az oldal használata a személyes adatok megosztásával, kiadásával járhat. A Knauf Kft. honlapja tartalmazhat pontatlanságakat és elírásokat. Többek között a Knauf Kft. mint üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a jelen adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatokat (Felhasználási Feltételek, adatvédelmi tájékoztató) bármikor a környezetek változásához igazíthatja vagy módosíthatja.

Felhasználókkal kapcsolatos adatok gyűjtése

A honlap látogatója a honlap használatával elfogadja a jelen Felhasználói Feltételeket. Ha a honlap látogatója megnyitja az oldalt, rögzítésre kerülhetnek a (be nem azonosítható adatai) a webbrowser fajtája, felhasználók IP címe, a látogatás időpontja és a megtekintett oldal címe. Ez az adatgyűjtés technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítésének céljából történik. Jelen adatok statisztikai jellegű adatok, nem rendelünk hozzá konkrét felhasználói kilétét, így az érintett nem beazonosítható.

Ezeket az adatokat a szerver maximum egy hónapig tárolhatja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása. Ha nem ért egyet az adatgyűjtéssel, az Ön hozzájárulását a jövőre nézve bármikor meg lehet szüntetni. Ehhez mást sem kell tenni, mint a Knauf honlapjának a látogatását korlátozni vagy megszüntetni. (lásd bekezdés Cookie-k (sütik) használata)

 

Ha valamilyen okból a weboldalon fel lesz kérve további adatkiadásra, akkor ez az Ön személyes hozzájárulása nélkül nem lehetséges. Kontakt űrlap vagy link

A Knauf adatokat gyűjt, tárol és dolgozz fel. Mindez a törvény szerinti rendelkezések keretén belül zajlik. Az ügyfél személyes adatai nem kerülnek továbbadásra harmadik fél számára, kivéve, ha a törvény ezt előírja vagy abba az ügyfél előzetesen beleegyezett. A törvény szerinti rendelkezések abban az esetben is betartásra kerülnek, ha a szállításokkal és szolgáltatásokkal összefüggésben harmadik fél bevonására kerül sor.

Az alábbi általános műszaki információk főleg a weboldalra lépéskor és egyéb internetes kapcsolatok automatikusan adatbegyűjtésre kerülnek: internetes böngésző típusa, használt operációs rendszer, internetszolgáltatójának domain neve és hasonlók. Ez csak olyan információkat foglal magában, amelyekből személyazonosságát nem lehet kikövetkeztetni. Az adatgyűjtés és -tárolás bármikor visszavonható, és a jövőre nézve azonnali hatással bír.

 

Személyi adatok gyűjtése

Az ügyfelek szolgáltatásainak lebonyolítása során, illetve ha a weboldalunkon személyes adatok megadására kap felkérést, mint például a neve, lakcíme, telefonszáma, az információk felhasználása különleges előírások szerint és kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával történhet. Kontakt ürlap vagy link

Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, és a jövőre nézve azonnali hatással bír. Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk (a megadott elérhetőségen).

Az Ön által adott hozzájárulás alapján begyűjtőt személyes adatait csak és kizárólagosan a törvényes előírásoknak megfelelően használjuk, kizárólag a szükséges időre, a weboldal műszaki irányításához, vásárlók kezeléséhez, termékkutatáshoz és marketinghez. (további információért tekintse meg az adatvédelmi nyilatkozatot)
Adatait kizárólag a megszokott minőségű, magas ügyfélkövetelmények kielégítésére használjuk a szükséges bevonandó hálózatban, melynek során az adatok használata a törvényi előírásoknak megfelelően zajlik.

 

Knauf hírlevél

A Knauf Hírlevél információkkal szolgál a vevőnek. Ez éppúgy érvényes a Knauf Facebook-oldala esetén is.  A regisztráció vagy a használat során esetlegesen a személyes adatok gyűjtése is folyik, melyeket az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések keretében használunk. A hozzájárulást a leiratkozással a jövőre nézve azonnali hatállyal visszavonhatja vagy kérheti adatai megsemmisítését.

 

Cookie-k (sütik) használata

Sütikről általában

A sütik (cookie) olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

A sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

A portál által tárolt sütik

Süti neve Süti neve a böngészőben Leírás Élettartam
WordFence (WordPress biztonsági bővítmény)

cookie

wfvt_ Lehetővé teszi a biztonsági bővítmény működését.

https://www.wordfence.com/terms-of-use-and-privacy-policy/

session lejárat

Sütik blokkolása, törlése

Amennyiben a jelen honlap által használt Sütiket blokkolni vagy törölni kívánja, úgy kérjük, használja a böngészője által kínált beállításokat. A böngésző-beállítások megfelelő kezeléséről a Böngésző-beállítások módosítása pontban talál bővebb információt.

Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben a jelen honlap által használt Sütik blokkolásra vagy törlésre kerülnek, a sütik összesítő táblázatában szereplő kényelmi funkciók nem lesznek elérhetőek mindaddig, amíg a Sütik használata ismételten nem kerül engedélyezésre.

Böngésző-beállítások módosítása

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja.  Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy nem engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni.

Sütik használatának szabályozása Firefox böngésző alatt

Sütik használatának szabályozása Chrome böngésző alatt

Sütik használatának szabályozása Internet Explorer böngésző alatt

 

További információ a Sütikről általában, illetve a Sütik használatáról és azok törléséről, blokkolásáról

 

Biztonság

Rengeteg műszaki és szervezeti intézkedést teszünk meg személyi adatainak illetéktelen személyek általi véletlenszerű vagy tudatos manipulálása, elvesztése, megsemmisítése vagy hozzáférése ellen.

JOGORVOSLÁSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatás:  A vevő vagy látogató kérelmére bármikor – maximum 30 napon belül írásban – tájékoztatást adunk az .érintett személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is és az adatkezelő és esetleges adatfeldolgozóról. Továbbra kérhet információt az adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről illetve az adattovábbításról. Vegye fel velünk a kapcsolatot a lent említett elérhetőségen. (A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra az adatkörre vonatkozó információ kérelmet a Knaufhoz még nem nyújtott be)

Helyesbítés: Amennyiben pontosságra és az adatok frissességére irányuló erőfeszítéseink ellenére helytelen adatokkal rendelkezünk Önről, Ön jogosult arra, hogy kérésére a Knauf Kft indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Személyes adatait törvényesen dolgozzuk fel.

Törlés: Amennyiben hozzájárulását visszavonja, vagy a feldolgozás az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében törvénytelen, a személyes adatait kérése alapján azonnal töröljük.

Adathordozhatóság

Adathordozhatóság: Amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik vagy az érintett hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, jogában áll kérelmezni egy a nekünk eljutatott személyes adatait magába foglaló szervezett, általánosan használt gépileg olvasható formátumot, és jogában áll ezeket az adatokat más adatfeldolgozók számára korlátozás nélkül továbbítani.

Tiltakozás: Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Knauf Kft. a további adatkezelést és adatfeldogozást megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében (beszállítók, szerződött érintett partnerek stb.)

Tiltakozási okok: pld. személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, tudományos kutatás céljára történik, jogi vagy üzleti érdek összeütközési okok,  tiltakozási kérelem beadása

 

Ha Ön szerint nem felelünk meg az Általános Adatvédelmi Rendeletnek, vegye fel a kapcsolatot.

A Knauf Kft. tevékenysége ellen panasz is kezdeményezhető a NAIH-nál:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

V.3, Kelt: Budapest, 2018. 09. 28.